Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 434599
Title Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 - Data rapport vis- en epibenthosbemostering najaar 2012
Author(s) Hal, R. van
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C005/13) - 25
Department(s) Vis
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) vissen - benthos - aquatische ecologie - monitoring - noordzee - zandsuppletie - fishes - benthos - aquatic ecology - monitoring - north sea - sand suppletion
Categories Marine Ecology
Abstract Tussen maart en oktober 2011 hebben Rijkswaterstaat en de Provincie Zuid-Holland voor de kust ten zuiden van Kijkduin een schiereiland aangelegd. De Zandmotor, 128 hectare groot, in de vorm van een haak. Dit rapport beschrijft data verzameld tijdens de vis- en epibenthosbemonstering op en rond de Zandmotor in de late zomer van 2012. De bemonstering vond plaats via een driemeter boomkor en een net met een maaswijdte van 20 mm. Met dit tuig zijn in totaal 81 vistrekken uitgevoerd. Van iedere geslaagde trek zijn de vangsten uitgezocht, gedetermineerd en gemeten. De gegevens zijn opgeslagen in de IMARES database en in dit rapport weergegeven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.