Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 434928
Title Hoe we denken en voelen over wilde dieren
Author(s) Jacobs, M.H.
Source Vrijetijdstudies 30 (2012)4. - ISSN 1384-2439 - p. 9 - 19.
Department(s) Cultural Geography
WASS
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2012
Abstract Veel vrijetijdsactiviteiten richten zich op wilde dieren, zoals jagen, safari's of volgeltjes kijken in het park. Maar wilde dieren geven ook problemen, zoals aangevreten oogsten. Standpunten over hoe om te gaan met deze problemen lopen uiteen in de maatschappij. Onderzoek naar de psychische relaties met wilde dieren, bedoeld om gedragingen en standpunten te leren begrijpen, richt zich van oudsher op het denken. Meer recent is er ook wetenschappelijke aandacht voor emoties ten opzichte van wilde dieren. Dit artikel bepreekt theoretische perspectieven op, en Nederlands empirisch onderzoek naar de gedachten en gevoelens van de mens ten opzichte van wilde dieren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.