Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 435395
Title Het Centraal Veterinair Instituut versterkt het onderzoek naar opkomende zoönosen
Author(s) Poel, W.H.M. van der
Source Tijdschrift voor Diergeneeskunde 137 (2012)12. - ISSN 0040-7453 - p. 796 - 802.
Department(s) Virology
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2012
Keyword(s) zoönosen - dierziektepreventie - ziektebestrijding - infectieziekten - volksgezondheid - onderzoek - zoonoses - animal disease prevention - disease control - infectious diseases - public health - research - toxoplasma-gondii infection - avian influenza-virus - valley fever virus - west-nile-virus - streptococcus-suis - epidemiology - pathogenesis - netherlands - responses
Categories Infectious Diseases
Abstract Een zoönose is een infectieziekte die overgedragen kan worden van gewervelde dieren naar mensen of omgekeerd. Ruim 60 procent van de ziekteverwekkers bij mensen heeft een zoönotisch karakter. Het verkleinen van het risico van zoönosen voor de mens is één van de taken van het CVI. Samen met diverse partners richt het CVI zich op het vroegtijdig opsporen van deze ziekteverwekkers in het dierlijk reservoir en op het ontwikkelen van bestrijdingsmethoden. Het CVI is referentiecentrum voor aangifteplichtige dierziekten inclusief zoönosen en voert onderzoeksprojecten uit op het gebied van dierziektebestrijding voor zowel de overheid als in opdracht van externe partijen en in (inter)nationale samenwerkingsverbanden. Onderzoek aan zoönosen is daar een belangrijk onderdeel van. Ten behoeve van een betere preventie, opsporing en bestrijding van zoönosen wil het CVI het onderzoek naar opkomende zoönosen versterken. Een aantal voorbeelden van zoönosen waar het CVI aan werkt, wordt kort besproken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.