Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 435565
Title Ecologische Hoofdstructuur en Recreatie om de Stad (2007-2010) Evaluatie van methoden, kosten en prestaties in ILG-kader
Author(s) Silvis, H.J.; Schrijver, R.A.M.; Rijk, P.J.; Gaaff, A.
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI : Werkveld, Sector & ondernemingsschap ) - 28
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
LEI Natuurlijke Hulpbronnen
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) regionale planning - regionale ontwikkeling - recreatie - ecologische hoofdstructuur - kostenbeheersing - provincies - inventarisaties - regional planning - regional development - recreation - ecological network - cost control - provinces - inventories
Categories Rural Development
Abstract In het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) hebben de provincies in de periode 2007-2010 grond verworven en ingericht voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Recreatie om de Stad (RodS). Dit rapport beschrijft hoe ze dit hebben gedaan en beoordeelt de gerealiseerde uitgaven op marktconformiteit. Het gaat hierbij om verwervingskosten en inrichtingskosten per hectare, waarbij op hoofdlijnen inzicht wordt gegeven in de verschillen tussen de provincies. Het oordeel over de kosten en prestaties is gebaseerd op gegevens die aangeleverd zijn door DLG (Dienst Landelijk Gebied), die uitvoerder is van de gemaakte afspraken tussen Rijk en provincies om de doelstelling voor EHS en RodS te realiseren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.