Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 435600
Title Zilte zuiverende moerassen als bron van schoon water
Author(s) Lange, H.J. de; Paulissen, M.P.C.P.; Slim, P.A.; Verhoogt, H.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 45 (2012)22. - ISSN 0166-8439 - p. 38 - 40.
Department(s) Animal Ecology
Biodiversity and Policy
CE - Vegetation and Landscape Ecology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) brakwater - landbouwgronden - pesticiden - waterverontreiniging - helofytenfilters - oppervlaktewaterkwaliteit - waterzuivering - moerassen - brackish water - agricultural soils - pesticides - water pollution - artificial wetlands - surface water quality - water treatment - marshes
Categories Water Quality
Abstract Belasting van brakke watergangen en estuaria met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen uit de agrarische sector is een belangrijke oorzaak voor het nog niet halen van ecologische doelen voor deze wateren. Naar analogie van de zoetwatergevoede helofytenfi lters is het aannemelijk dat zilte zuiverende moerassen schoon brak water kunnen leveren voor (her)gebruik benedenstrooms. Daarmee zou dit concept waterschappen kunnen helpen om de doelstellingen voor een betere waterkwaliteit in de haarvaten van het watersysteem en in de aanpalende buitenwateren te behalen. Ook behoort koppeling met kustveiligheidsconcepten en met ecologische doelstellingen voor natuurlijker vormgegeven zoet-zoutovergangen tot de mogelijkheden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.