Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 435608
Title Productie groene grondstoffen; van biomassa tot PLA
Author(s) Harmsen, P.F.H.; Lips, S.J.J.; Bakker, R.R.C.
Source Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1249) - 44
Department(s) FBR BP Biorefinery & Natural Fibre Technology
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) biopolymeren - polymelkzuur - productiekosten - prijzen - biomassaconversie - melkzuur - productieprocessen - biobased economy - biopolymers - polylactic acid - production costs - prices - biomass conversion - lactic acid - production processes - biobased economy
Categories Bioplastics and Polymers
Abstract De studie beschreven in dit rapport heeft tot doel om de melkzuurketen meer in detail uit te werken, waarbij de productieketen bestaat uit de volgende onderdelen: conversie biomassa tot fermenteerbare suikers; conversie fermenteerbare suikers tot melkzuur; polymerisatie van melkzuur tot PLA. De prijzen van fermenteerbare suikers uit in Nederland beschikbare gewassen of producten zijn beschreven in hoofdstuk 2. Zowel suikerrijke-, zetmeelrijke- als lignocellulose gewassen zijn geanalyseerd. Daarnaast is een vergelijking gemaakt met suikerriet en suikerrietmelasse uit Brazilië. De conversie van fermenteerbare suikers tot melkzuur en uiteindelijk tot het polymeer PLA is beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 is de case van melkzuur uit lignocellulose in meer detail beschreven en het rapport wordt afgesloten met algemene conclusies in hoofdstuk 5.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.