Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 435748
Title Praktijkproef substraatbedden vaste planten
Author(s) Slootweg, G.; Dijkema, M.H.G.E.; Leijden, J.P.H. van
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 27
Department(s) Nursery Stock
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Nursery Stock-Flower Bulbs
Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) cultuur zonder grond - sierplanten - zandgronden - fertigatie - voedingsstoffenopname (planten) - teeltsystemen - teelt - soilless culture - ornamental plants - sandy soils - fertigation - nutrient uptake - cropping systems - cultivation
Categories Cultivation, Cultural Methods
Abstract In het kader van het programma ‘Teelt de grond uit’ is het teeltsysteem voor vaste planten in ingegraven zandbedden verder geoptimaliseerd. Er zijn 3 fertigatiesystemen getest: fertigatie via druppelslangen, fertigatie via sproeileiding op de grond en fertigatie tot half augustus via sproeileiding op de grond en vanaf half augustus via druppelslangen. De voedingsoplossing werd gerecirculeerd. Fertigatie met druppelslangen bleek bij de meeste soorten de beste groei te geven. Bij fertigatie met sproeileiding was bij sommige soorten een randeffect waarneembaar. Na rooien was bij 5 soorten het gemiddelde plantgewicht bij fertigatie via druppelslangen het hoogst, bij 3 soorten bij fertigatie via sproeileiding. Bij beide systemen waren de wortelstelsels goed tot zeer goed gegroeid. Recirculatie van het drain water heeft in deze proef niet geleid tot ziekte problemen. Bewaring en hergroei van planten die geteeld zijn op zandbedden bleek goed mogelijk te zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.