Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436183
Title Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen; Nulmeting in 2011 ten behoeve van realisatie van de doelen
Author(s) Reijs, J.W.; Doornewaard, G.J.; Beldman, A.C.G.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI rapport 2013-013) - ISBN 9789086156122 - 108
Department(s) LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) melkveehouderij - zuivelindustrie - duurzaamheid (sustainability) - klimaat - dierenwelzijn - diergezondheid - weiden - biodiversiteit - milieu - dierlijke productie - melkvee - duurzame veehouderij - dairy farming - dairy industry - sustainability - climate - animal welfare - animal health - pastures - biodiversity - environment - animal production - dairy cattle - sustainable animal husbandry
Categories Animal Health and Welfare / Dairy Products / Food Industry / Cattle
Abstract De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland hebben hun krachten gebundeld in de Duurzame Zuivelketen. Via de Duurzame Zuivelketen zetten zuivelindustrie en melkveehouders zich gezamenlijk in voor het versterken van het toekomstig draagvlak in markt en maatschappij. Dit rapport beschrijft de doelen, die de Duurzame Zuivelketen heeft geformuleerd en de indicatoren, die gekozen zijn om de voortgang te monitoren. Ook wordt de realisatie van de doelen van de Duurzame Zuivelketen in het jaar 2011 beschreven rond 4 thema's: 1) klimaat & energie, 2) diergezondheid & dierenwelzijn, 3) weidegang en 4) biodiversiteit & milieu.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.