Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436232
Title Ouder en wijzer? (On)bruikbare interventiestrategieën en evaluatie-instrumenten voor de bevordering van de gezondheid van ouderen in de alledaagse praktijk
Author(s) Haveman-Nies, A.
Event 11e Nationaal Congres van de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie, Ede, The Netherlands, 2012-10-05/2012-10-05
Department(s) Nutrition and Disease
VLAG
Publication type Abstract in scientific journal or proceedings
Publication year 2012
Abstract DOEL: Door de vergrijzing staan gemeenten voor de enorme taak om -samen met andere partijen- bij te dragen aan de zorg voor gezondheid van steeds méér ouderen die steeds langer leven. Het bevorderen van de gezondheid van thuiswonende ouderen is een relatief nieuw gebied voor GGD’en waar in Nederland nog niet veel ervaring mee is opgedaan. De doelstelling van Academische werkplaats AGORA was om interventie­strategieën en evaluatie-instrumenten te ontwikkelen om de gezondheid en het welzijn van ouderen te bevorderen. In dit symposium delen we ervaringen met twee praktijkinterventies; het programma Gezond ouder worden (o.a. Voor Elkaar in de Buurt) en Halt! U valt. METHODE: Onderzoek in de Academische werkplaats wil gemeenten ondersteunen in alle fases van de beleidscyclus: beleidsvoorbereiding, -formulering, -uitvoering en evaluatie. In de genoemde projecten doorlopen beleid, praktijk en onderzoek gezamenlijk deze fases. RESULTATEN: Binnen de genoemde projecten zijn positieve resultaten gevonden op het niveau van samenwerking en korte-termijnuitkomsten. Ondanks dat stakeholders en de doelgroep zelf vroegtijdig zijn betrokken en er veel activiteiten in gang zijn gezet, laat de effectevaluatie nog geen positieve effecten op de lange termijn zien. DISCUSSIE: Om daadwerkelijk effect te kunnen hebben op de lange termijn is het belangrijk om méér en/of intensievere interventies aan te bieden die beter aansluiten op de doelen. Klassieke interventiestrategieen (o.a.voorlichting) moeten aangepast of vervangen worden ten gunste van strategieën die aansluiten bij de belevingswereld van ouderen. Het is belangrijk te streven naar de formulering van specifiekere (sub-)doelstellingen voor subdoelgroepen, zodat interventiestrategieën daar beter op aan kunnen sluiten. Ten slotte moet de evaluatieopzet beter afgestemd worden op de fase van interventieontwikkeling
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.