Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436298
Title Van gearrangeerd huwelijk tot dynamische verhouding. De relatie tussen erfgoed en ruimtelijke ordening.
Author(s) Janssen, J.; Luiten, E.; Renes, J.; Rouwendal, J.
Source Netwerk Erfgoed en Ruimte; onderzoek en onderwijs
Department(s) Land Use Planning
WASS
Publication type Web page aimed at the general public
Publication year 2012
Abstract Tien jaar experimenten hebben erfgoed en ruimtelijk beleid nader tot elkaar gebracht. Het rijk trad op als koppelaar via het stimuleringsprogramma Belvedere, met de opzet om erfgoed betekenis te laten geven aan ruimtelijke ordening en omgekeerd. Onlangs is Belvedere afgerond. Het heeft vaste voet aan de grond gekregen in de ruimtelijke praktijk, in nieuw beleid en in het universitair onderwijs. Maar de vette jaren zijn voorbij en het is de vraag hoe de relatie stand houdt in magere tijden en zonder toeziend oog van het rijk
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.