Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436302
Title Nieuwe energie voor de Veenkoloniën, op zoek naar regionale comfortzones; Plananalyse
Author(s) Kempenaar, J.; Waal, R.M. de; Brink, A. van den
Source Deventer : Eo Wijersstichting - 51
Department(s) Governance
Landscape Architecture and Spatial Planning
WIMEK
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) regionale planning - landschapsarchitectuur - gebiedsontwikkeling - duurzame energie - prijzen (competitie) - veenkolonien - biobased economy - regional planning - landscape architecture - area development - sustainable energy - prizes - veenkolonien - biobased economy
Categories Land Use Planning / Energy / Rural Development
Abstract De 9e Eo Wijers ideeënprijsvraag is gehouden tussen juni 2011 en maart 2012 met als titel ‘Nieuwe energie voor de Veenkoloniën, op zoek naar regionale comfortzones’. Net als in voorgaande jaren heeft de Eo Wijersstichting een analyse laten uitvoeren van de ingezonden plannen, deze keer uitgevoerd door de leerstoelgroep Landschapsarchitectuur van Wageningen UR. De plananalyse heeft zich gericht op een typering van de inzendingen, de voorgestelde ‘methodiek voor duurzame waardecreatie’ in de inzendingen en op het thema (puzzelstukje) energie. De inzendingen zijn voor de plananalyse op een systematische wijze met elkaar vergeleken en bekeken. Hierbij is getracht zo dicht mogelijk bij de opgave en de inzendingen te blijven. Daarnaast is als onderdeel van de plananalyse een vragenlijst uitgezet onder de deelnemers aan de 9e Eo Wijersprijsvraag. In de opgave van de 9e Eo Wijersprijsvraag is gevraagd naar een ‘methodiek voor duurzame waardecreatie’. De opgave richtte zich daarmee in deze prijsvraag op een strategie of procesontwerp. De inzendingen die hierop zijn binnen gekomen variëren van ‘klassieke’ regionale ontwerpen die uitgewerkt zijn op drieschaalniveaus, tot procesgerichte inzendingen zonder ruimtelijke uitwerking. In het merendeel van de inzendingen staat niet de vormgegeven ruimte of voorgestelde ruimtelijke ontwikkeling centraal, maar ruimtelijke principes, bouwstenen, voorbeelduitwerkingen, schematische weergaves van het procesontwerp of tijdslijnen presenteren die ideeën. Het zijn hulpmiddelen die ingezet kunnen worden in het proces.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.