Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436338
Title Droogteresistentie van grasland in de Gelderse Vallei : ‘Kijk eens wat vaker onder de graszode’
Author(s) Faber, J.H.; Wösten, H.; Bakker, G.; Bokhorst, J.; Hummelink, E.W.J.; Laros, I.; Brink, N.W. van den; Deru, J.; Luske, B.; Eekeren, N.J.M. van
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2373)
Department(s) Animal Ecology
Alterra - Soil physics and land use
Sustainable Soil Use
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) graslanden - droogteresistentie - bodembeheer - duurzaamheid (sustainability) - klimaatverandering - neerslag - wateropslag - landbouwgronden - waterbeheer - gelderse vallei - grasslands - drought resistance - soil management - sustainability - climatic change - precipitation - water storage - agricultural soils - water management - gelderse vallei
Categories Grasslands / Soil Physics
Abstract Bij de ontwikkeling van duurzaam en klimaatbestendig bodem- en waterbeheer in de Gelderse Vallei wordt gezocht naar mogelijkheden om de capaciteit van weidegrasland voor berging en nalevering van water te vergroten. Daarbij zou actief gebruik kunnen worden gemaakt van het vermogen van landbodems om neerslag op te vangen, vast te houden en na te leveren. Dit rapport geeft resultaten van veldonderzoek, literatuurstudie en modelberekeningen van fysische en hydrologische eigenschappen van bodems op bedrijven die aangesloten zijn bij ‘Duurzaam Bodembeheer in de Gelderse Vallei/Utrecht-Oost’. Naleveringskarakteristieken worden modelmatig becijferd in relatie tot bodemtype en grondwaterpeil. Bewortelingsgraad en bewortelingsdiepte blijken succesfactoren waarmee de grootste winst kan worden behaald om de droogtegevoeligheid van grasland te verminderen en daarmee de vraag naar beregeningswater tijdens droogteperioden te beperken. Er worden alternatieve maatregelen voor graslandbeheer beschreven die hiervoor kunnen worden toegepast. In veel gevallen moet hiermee echter in de agrarische praktijk in Nederland nog ervaring mee worden opgedaan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.