Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436401
Title BOFEK2012, de nieuwe bodemfysische schematisatie van Nederland
Author(s) Wosten, J.H.M.; Vries, F. de; Hoogland, T.; Massop, H.T.L.; Veldhuizen, A.A.; Vroon, H.R.J.; Wesseling, J.G.; Heijkers, J.; Bolman, A.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2387) - 46
Department(s) Alterra - Soil physics and land use
Alterra - Soil geography
Integraal water-en stroomgeb.management
Soil Science Centre
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) bodemfysica - bodemwaterretentie - bodemtypen - classificatiesystemen - soil physics - soil water retention - soil types - classification systems
Categories Soil Physics
Abstract Aan de 315 bodemeenheden behorende bij de bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50.000, zijn waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken uit de Staringreeks toegekend. Met een model zijn voor deze eenheden functionele kenmerken berekend. Op grond van verwantschap in functionele kenmerken zijn de 315 bodemeenheden geclusterd in 72 bodemfysische eenheden en afgebeeld in de nieuwe BOdemFysische EenhedenKaart (BOFEK2012). Om bij modelberekeningen van bodemwatertransport en stoffentransport in de bodem deze gegevens te kunnen gebruiken is een dataset samengesteld met informatie over: - GIS-bestand, met de geografische verbreiding van de BOFEK-eenheden in Nederland. - Profielschetsen met de laagopbouw van het bodemprofiel tot 1.20 m-mv. en de daaraan gerelateerde bodemfysische kenmerken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.