Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436437
Title Effecten van groenelementen op de luchtkwaliteit : samenvattende rapportage en perspectieven toepassing groenelementen voor het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit rondom stallen
Author(s) Pronk, A.A.; Ogink, N.W.M.; Holterman, H.J.; Hofschreuder, P.; Vermeij, I.
Source Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 493) - 42
Department(s) PPO/PRI AGRO Duurzame Bedrijfssystemen
LR - Environment
Agro Field Technology Innovations
Meteorology and Air Quality
LR - Innovation Processes
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) luchtverontreiniging - luchtverontreinigende stoffen - groene zones - houtwallen - bomen - struiken - wegbeplantingen - emissie - ammoniakemissie - intensieve veehouderij - verkeer - fijn stof - windeffecten - air pollution - air pollutants - green belts - hedgerows - trees - shrubs - roadside plantations - emission - ammonia emission - intensive livestock farming - traffic - particulate matter - wind effects
Categories Air Pollution / Public Green and Parks / Farm and Captive Animals (General)
Abstract Bomen en struiken in een houtwal, een groenelement, kunnen een bijdrage leveren aan het verlagen van de concentratie emissies in de lucht. Deze overkoepelende samenvattende rapportage geeft een integraal overzicht van de beschikbare informatie uit onderzoeken en publicaties, zowel Nederlands als internationaal, met medeneming van alle facetten, die relevant zijn voor het instrument groenelementen. Het hoofdaccent ligt daarbij op toepassing in de veehouderij.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.