Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436481
Title Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2) Samenvattend verslag 2012
Author(s) Silvis, H.J.; Terluin, I.J.; Jager, J.H.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - 27
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
LEI INT BELEID - Landbouwbeleid
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) plattelandsontwikkeling - landbouw - bosbouw - platteland - nederland - rural development - agriculture - forestry - rural areas - netherlands
Categories Rural Development
Abstract In opdracht van het Regiebureau POP geeft LEI Wageningen UR met dit rapport inhoud aan het samenvattend verslag 2012 van POP2 (2007-2013). Op grond van artikel 13 (lid 1 en 2) van Verordening (EC) 1698/2005 zijn de lidstaten verplicht om tweejaarlijks een samenvattend verslag over de voortgang van de Nationale Plattelands strategie (NPS) aan de Europese Commissie voor te leggen. Voor ons land gaat het hierbij om de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 20072013 (POP2). Het eerste verslag (periode 2007-2009) is in 2010 ingediend. Hierbij wordt het tweede samenvattend verslag opgeleverd. Het verslag is één van de elementen van het strategisch toezicht op het plattelandsontwikkelingsprogramma.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.