Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436755
Title Lage temperatuurverwarming in de Glastuinbouw
Author(s) Zwart, H.F. de
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1219) - 30
Department(s) GTB Tuinbouw Technologie
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) glastuinbouw - teeltsystemen - teelt onder bescherming - temperatuur - schermen - klimaatregeling - milieubeheersing - energiebesparing - sierteelt - phalaenopsis - onderzoeksprojecten - greenhouse horticulture - cropping systems - protected cultivation - temperature - blinds - air conditioning - environmental control - energy saving - ornamental horticulture - phalaenopsis - research projects
Categories Greenhouse Technology / Cultivation, Cultural Methods
Abstract Dit rapport verwoord de resultaten van een 1-jarig monitoringsproject aan de toepassing van een buitenlucht-aanzuiginstallatie op een modern Phalaenopsisbedrijf. Zo’n installatie maakt het mogelijk om verantwoord een hogere luchtvochtigheid aan te houden en maakt het mogelijk om bij gesloten schermen toch voldoende vocht af te kunnen voeren. Deze twee zaken vormen de belangrijkste basis voor de energiebesparing die met Het Nieuwe Telen kan worden gerealiseerd. Een voorwaarde voor daadwerkelijke energiebesparing in een praktijksituatie is dat de regeling van de buisverwarming en het schermregime wordt aangepast. De gebruikelijke minimumbuisinstelling moet drastisch worden verlaagd, schermen moeten bij een hogere buitenluchttemperatuur dichtlopen en kierstanden in het scherm moeten worden voorkomen. Gedurende de looptijd van het project zijn de kasklimaatregelaar-instellingen in eerste instantie met kleine stapjes zodanig aangepast dat er een duidelijke energiebesparing waarneembaar was.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.