Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436788
Title Regionale transities onder de loep
Author(s) Vellema, S.; Lauwere, C.C. de
Source Syscope Magazine 2013 (2013)31. - p. 4 - 9.
Department(s) LEI MARKT & K - Duurzame Handel en Ketenvorming
Knowledge Technology and Innovation
LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) regionale ontwikkeling - verandering - duurzame landbouw - kwaliteit van het leven - economische verandering - toegepast onderzoek - organisatie van onderzoek - regional development - change - sustainable agriculture - quality of life - economic change - applied research - organization of research
Categories Regional Plans
Abstract Wageningen UR werkt met belanghebbenden in diverse regio’s aan regionale transities rondom duurzame voedselvoorziening, economische levensvatbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving voor wonen en vrije tijd. Nauwe betrokkenheid bij concrete veranderingsprocessen biedt onderzoekers de kans deze te doorgronden, maar het kan ook leiden tot voor de hand liggende conclusie dat veranderingen vooral toe te schrijven zijn aan interventies die de projecten initiëren. Dit artikel beschrijft een systematiek die onderzoekers in staat stelt te leren vanuit de vaak grillige en verrassende praktijk van regionale transities.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.