Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436791
Title De komst van de wolf in Nederland : verslag van de workshop gehouden op 8 november 2012
Author(s) Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Lammertsma, D.R.; Hoon, C.; Kruft, A.; Lanters, R.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2403) - 24
Department(s) Animal Ecology
Education and Learning Sciences
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) wolven - fauna - wildbescherming - wildbeheer - invasieve exoten - migratie - natuurbeleid - maatschappelijke betrokkenheid - nederland - wolves - fauna - wildlife conservation - wildlife management - invasive alien species - migration - nature conservation policy - community involvement - netherlands
Categories Nature Management (General)
Abstract Recent verschenen twee rapporten over de mogelijke komst van de wolf in Nederland (Alterra rapport 2339; Intomart GfK rapport 28393) die aan de Tweede kamer zijn aangeboden. Doel van deze workshop is om bij de totstandkoming van beleid rekening te houden met de wensen vanuit de samenleving. Naar verwachting is dit conform de lijn die de nieuwe staatssecretaris (Sharon Dijksma) zal volgen waarbij een proactieve opstelling van de overheid zal leiden tot nieuw beleid
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.