Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436981
Title Groene dijken langs de Westerschelde : inventarisatie van de kwaliteit van de grasbekleding op de buitentaluds van dijken langs de Westerschelde
Author(s) Frissel, J.Y.; Adrichem, M.H.C. van
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2407) - 96
Department(s) Biodiversity and Policy
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) dijken - graslanden - erosiebestrijding - kwaliteit - karteringen - vegetatie - inventarisaties - westerschelde - dykes - grasslands - erosion control - quality - surveys - vegetation - inventories - western scheldt
Categories Nature Management (General) / Hydraulic Engineering
Abstract Dit rapport geeft de bevindingen van de inventarisatie van de kwaliteit van de grasbekleding op buitentaluds langs de Westerschelde. De inventarisatie is vooral visueel uitgevoerd aan de hand van een aantal standaard parameters. Er zijn 121 proefvakken geïnventariseerd in 23 verschillende dijkvakken. Vrijwel alle geïnspecteerde proefvakken zagen er op grond van visuele analyse goed uit. Acht proefvakken zijn op grond van visuele inspectie nauwkeuriger bekeken. Zeven daarvan zijn onderzocht op aanwezigheid van wortels. Per dijkvak worden aanbevelingen gedaan om het beheer en onderhoud te verbeteren, zodat erosiebestendigheid van de dijkvakken kan verbeteren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.