Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437031
Title Herkomst nutrïentenbelasting afvoergebieden HDSR, pilotstudie ECHO : regionale bronnenanalyse nutrientenbelasting: Keulevaart, Eiland van Schalkwijk, Langbroekerwetering en Zegveld
Author(s) Boekel, E.M.P.M. van; Schipper, P.N.M.; Hendriks, R.F.A.; Massop, H.T.L.; Mulder, H.M.; Roelsma, J.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2408) - 108
Department(s) Integraal water-en stroomgeb.management
CWC - Integrated Water Resources Management
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) stikstof - fosfor - kaderrichtlijn water - oppervlaktewaterkwaliteit - oppervlaktewater - methodologie - meting - utrecht - nitrogen - phosphorus - water framework directive - surface water quality - surface water - methodology - measurement - utrecht
Categories Water Quality
Abstract In dit rapport is de herkomst van de stikstof- en fosforbelasting van het oppervlaktewater voor vier pilotgebieden in het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden afgeleid op basis van stofbalansen. De stoffenbalansen zijn opgesteld met het modelinstrumentarium ECHO waarin beschikbare metingen, data en kennis zijn gecombineerd met regionale informatie over het landgebruik, bodemtype en hydrologische eigenschappen. De herkomst van de nutriënten in het oppervlaktewater is in beeld gebracht door de nutriëntenbronnen op te splitsen naar antropogeen of natuurlijk. De bijdrage van de natuurlijke bronnen aan nutriëntenbelasting van de 4 pilotgebieden varieert tussen de 27% en 50% voor stikstof en 21% en 67% voor fosfor.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.