Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437141
Title Integrating ecology in social cost-benefit analysis : supporting Dutch policy making
Author(s) Bos, E.J.
Source Martin Luther University Halle-Wittenberg. Promotor(en): A. Wenig. - Maastricht : Shaker Publishing - ISBN 9789042303324 - 121
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Dissertation of WU staff at other university
Publication year 2007
Keyword(s) infrastructuur - kosten-batenanalyse - evaluatie - beleid - taxatie - modellen - ecologie - nederland - natuur - natuurbeleid - infrastructure - cost benefit analysis - evaluation - policy - valuation - models - ecology - netherlands - nature - nature conservation policy
Categories Economic Policy / Nature Management (General)
Abstract Het proefschrift heeft als onderwerp de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) als instrument voor het evalueren van infrastructurele projecten. In het bijzonder ligt de focus op de economische waardering van negatieve effecten van infrastructuur op de omliggende natuur. Als eerste gaat het proefschrift in op de rol van natuurwaardering bij binnenlandse en buitenlandse besluitvormingsprocessen. Ten tweede gaat het proefschrift in op alternatieve instrumenten voor de MKBA, zoals speltheoretische allocatiemodellen en Multicriteria-analyse. Tenslotte zijn de richtlijnen toegepast op een case studie. De case betrof het plan om het spoorwegennet in de Randstad uit te breiden en te verintensiveren. Daarbij zouden onder meer de veenweidegebieden van het Groene Hart doorsneden worden, hetgeen tot additionele verstoring en versnippering van het ecosysteem zou leiden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.