Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437185
Title Lichtspectrum bij stuur- en groeilicht in Freesia: Indicatief praktijkonderzoek naar de effecten van stuurlicht met LED lampen en groeilicht met plasmalampen
Author(s) Helm, F.P.M. van der; Dueck, T.A.; Pronk, H.; Penning, P.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1220) - 46
Department(s) WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) glastuinbouw - kasgewassen - plantenontwikkeling - belichting - freesia - iridaceae - lampen - lichtrelaties - groei - rood licht - greenhouse horticulture - greenhouse crops - plant development - illumination - freesia - iridaceae - lamps - light relations - growth - red light
Categories Greenhouse Technology / Horticulture
Abstract Wageningen UR glastuinbouw heeft samen met Penning Freesia en Pronk Consultancy in 2012 onderzoek gedaan naar de teeltkundige toepassingsmogelijkheden van LED- en zwavelplasmalampen in de teelt van. Met LED onderzoeksmodules is dagverlenging gerealiseerd van 10 uur bij een laag lichtniveau van 4 μmol/m 2 /s. Met zwavelplasmalampen is groeilicht gegeven ter vervanging van SON-T lampen. Rood licht heeft een toename van het cumulatief geoogst gewicht gegeven van 7% in Albatros tot 20% in Red Beauty. Verrood licht had een positief effect op het takgewicht van de hoofdtak. In beide rassen was de lengte onder zwavelplasma lampen korter en in Red Beauty was de lengte onder stuurlicht van alle kleuren ook iets korter dan onder SON-T. Er is in deze proef geen extra stimulering van de groei waargenomen door belichten met 35 μmol/m 2 /s Ecoplasma zwavelplasmalampen ten opzichte van SON-T. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door financiering door het Productschap Tuinbouw en uitgevoerd onder begeleiding van de BCO en de landelijke commissie Freesia van LTO Groeiservice.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.