Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437192
Title Drift en driftreducerende spuittechnieken voor onkruidbestrijding in de boomteelt : referentie techniek en driftreducerende spuitdoppen veldmetingen 2010-2011
Author(s) Stallinga, H.; Zande, J.C. van de; Lans, A.M. van der; Velde, P. van; Michielsen, J.M.G.P.
Source Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 454) - 54
Department(s) Agro Field Technology Innovations
Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) boomteelt - onkruidbestrijding - spuiten - drift - meting - veldspuiten - spuitdoppen - landbouwkundig onderzoek - emissiereductie - herbiciden - arboriculture - weed control - spraying - drift - measurement - field sprayers - fan nozzles - agricultural research - emission reduction - herbicides
Categories Ornamental Woody Plants / Weed Control
Abstract Voor neerwaartse bespuitingen in de boomteelt (laan - en parkbomen, bos- en haagplantsoen, vruchtbomen, rozestruiken , sierconiferen, etc.) wordt nu gebruik gemaakt van de driftcijfers voor veldspuiten. Deze driftcijfers zijn afgeleid van bespuitingen in aardappelen met een veldspuit. Onkruidbestrijding wordt in de boomteelt echter vooral uitgevoerd met onkruidspuiten met spuitboompjes die laag boven het grond oppervlak (max. 30 cm) bewegen met neerwaarts gerichte spuitdoppen. Aangenomen mag worden dat de drift bij deze toepassing aanzienlijk lager zal zijn dan bij een bespuiting van aardappelen (50 cm boomhoogte boven een gewas van 50 - 75 cm hoog). Om de optredende drift bij onkruidbespuitingen in de boomteelt te kwantificeren en aan te tonen dat de drift bij bespuitingen met een onkruidspuit lager is dan het nu gehanteerde driftpercentage in het Toelatingsbeleid (1%) zijn in 2010 en 2011 veldmetingen uitgevoerd in een perceel laanbomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.