Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437281
Title Handleiding MEBOT gewasbeschermings module : MEBOT onderwijs 2.0 : milieutechnisch, economisch bedrijfsmodel open teelten
Author(s) Hendriks, V.J.C.; Spruijt, J.
Source Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 12
Department(s) OT Team Economie en Nematoden
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) gewasbescherming - kosten - agrarische bedrijfsvoering - handleidingen - agrarisch onderwijs - computer software - computersimulatie - economische modellen - vollegrondsteelt - akkerbouw - plant protection - costs - farm management - guide books - agricultural education - computer software - computer simulation - economic models - outdoor cropping - arable farming
Categories Plant and Crop Protection (General) / Agricultural Education
Abstract In deze handleiding staat een korte toelichting over de milieu indicatoren die MEBOT berekend en de rekenregels die MEBOT hanteert. Daarnaast is er een uitleg over het invoeren in de deelmodule en het maken van rapportages. Het Milieutechnisch, Economisch Bedrijfsmodel Open Teelten (MEBOT) is ontwikkeld als onderzoeksinstrument voor de economische evaluatie van zowel het mineralen- als het gewasbeschermingsbeleid. Speciaal voor beleidsstudies is er in MEBOT een aparte deelmodule gewasbescherming gemaakt. Deze deelmodule maakt het mogelijk om met een beperkt aantal vragen de milieubelasting door gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te berekenen. Vanuit het onderwijs is de wens uitgesproken om een dergelijke deelmodule in te zetten voor het onderwijs. In samenwerking met het onderwijs is er een aparte onderwijsversie gemaakt van de deelmodule. Door het gebruik van de MEBOT gewasbeschermingsmodule verkrijgt de cursist inzicht in de kosten en de milieubelasting van zijn of haar gewasbeschermingsstrategie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.