Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437284
Title De regio aan zet : monitor van de kenniswerkplaatsen
Author(s) Beers, P.J.; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C.; Jong, W. de; Geerling-Eiff, F.A.; Vogelzang, T.A.; Vrolijk, M.
Source S.n. - 47
Department(s) Education and Learning Sciences
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
LR - Innovation Processes
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) regionale ontwikkeling - regioleren - samenwerking - regio's - regional development - regional atelier - cooperation - regions
Categories Rural Development
Abstract De afgelopen vier jaar hebben de GKC-instellingen, samen met het GKC-programma Regionale Transitie, Ministerie van EL&I en regionale overheden, gewerkt aan het realiseren van een landelijk dekkende (infra)structuur van leer-/kennisarrangementen in de regio. Dit is inclusief regionale kenniswerkplaatsen als uitvoerings- en leeromgeving. Momenteel zijn er arrangementen geoperationaliseerd of in ontwikkeling in 8 regio’s: Noordoost Friesland, Veenkoloniën, Groene Kennispoort Twente, Gelderse Vallei en Eemland, Noord Holland Noord, Almere, Groene Hart en Zuidwest Delta.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.