Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437323
Title Notitie M&E van de Meerjarenafspraak 2011-2015: periode 2011-2012
Author(s) Kupper, H.A.E.
Source Wageningen : Wageningen UR - 8 p.
Department(s) Education and Learning Sciences
Publication type Research report
Publication year 2012
Abstract Het Ministerie van EL&I stelt jaarlijks middelen beschikbaar voor het groene onderwijs, bovenop de reguliere OCW-conforme bedragen. Deze zogenoemde “groene plus middelen” voor vernieuwing van het groene onderwijs zijn verdeeld over een aantal subsidieregelingen zoals praktijkleren, impuls, kennisverspreiding en innovatie en lectoraten. De ondersteuning door Groen Kennisnet en de Groene Kenniscoöperatie worden ook uit de groene plus betaald. Omdat het ministerie het groene onderwijs ingebed ziet in het landbouwkennissysteem wordt de inzet van de extra middelen geacht bij te dragen aan de beleidsdoelstellingen van het ministerie. Over de invulling van de rol van de overheid en van het groene onderwijs zijn afspraken gemaakt die zijn neergelegd in de Meerjarenafspraak 2011-2015. De opdracht die onderwijsinstellingen hebben gekregen bij de inzet van de additionele middelen is samengevat onder de term ’school als kenniscentrum’. In de MJA is vastgelegd dat de gemaakte afspraken geëvalueerd zullen worden. Het beleidsondersteunend onderzoeksprogramma Kennis (BO-09) zal samenwerken met de GKC om een raamwerk voor monitoring en evaluatie te ontwikkelen voor de MJA-2011-2015. In deze notitie zijn de bevindingen van BO-09 beschreven over de periode 2011-2012.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.