Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437375
Title Onderzoek naar de affecten van de aanleg van damwanden en grondverdichting op tandwalvissen in het Dolfinarium Harderwijk
Author(s) Haan, D. de
Source IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C020/13) - 62
Department(s) Vis
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) dammen - uitrusting - zeezoogdieren - dierentuindieren - simulatie - diergedrag - dierenwelzijn - geluiden - veluwe - walvissen - oscillatie - dams - equipment - marine mammals - zoo animals - simulation - animal behaviour - animal welfare - sounds - veluwe - whales - oscillation
Categories Zoo and Entertainment Animals / Mammalia
Abstract Voor het vaststellen van de effecten van de aanleg van damwandinstallaties en grondverdichting als onderdelen van het grootschalig bouwplan Waterfront Harderwijk van de gemeente Harderwijk werden op vijf verschillende locaties van het bouwplan installaties gesimuleerd en de geluidseffecten daarvan in vier verschillende bassins op het terrein van het dolfinarium simultaan gemeten. Het onderzoek naar de effecten van het trilgeluid was beperkt tot de bassins waar bruinvissen en tuimelaars werden gehouden. Omdat er tijdens de proeven sterke reacties van haaien en roggen in het roggenbasin werden waargenomen, zijn in dit rapport enkele mitigerende maatregelen voor deze diersoorten opgenomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.