Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437421
Title Tussenrapportage Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio's : eerste resultaten monitoringstudie
Author(s) Geerling-Eiff, F.A.; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C.; Potters, J.I.; Jong, W. de
Source S.n. - 42
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
OT Team Economie en Nematoden
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) tuinbouw - bloembollen - boomkwekerijen - clustering - agro-industriële ketens - innovaties - kennisoverdracht - kennissystemen - regioleren - ondernemerschap - publiek-private samenwerking - Nederland - horticulture - ornamental bulbs - forest nurseries - clustering - agro-industrial chains - innovations - knowledge transfer - knowledge systems - regional atelier - entrepreneurship - public-private cooperation - Netherlands
Categories Knowledge Exchange / Innovation Studies (General)
Abstract In deze tussenrapportage staan de tussentijdse (eerste) resultaten beschreven van de monitoringstudie naar de totstandkoming van regionale kennis- en innovatiesysteem binnen de zeven Greenportregio’s: Noord- Holland Noord, Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek, Westland-Oostland, Betuwse Bloem, Venlo en Boskoop. Deze rapportage moet dan ook worden gelezen als een tussenproduct, als work in progress, van de respectievelijke regioprojecten die onder het onderzoeksthema T&U Methodieken Kennisoverdracht zijn uitgevoerd. Hierin zijn de resultaten van de eerste monitoringsfase beschreven. Deze rapportage en de volgende tussenproducten van de onderzoeksfasen, zullen uiteindelijk worden bewerkt tot het beoogde formele eindrapport.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.