Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437660
Title Algenteeltsystemen voor de tuinbouw: Integratie
Author(s) Hemming, S.; Sapounas, A.; Voogt, W.
Source Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1221) - 111
Department(s) GTB Tuinbouw Technologie
WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) tuinbouw - teelt onder bescherming - algenteelt - productiemogelijkheden - cultuurmethoden - biobased economy - gecontroleerde omgeving - bedrijfsvoering - teeltsystemen - horticulture - protected cultivation - algae culture - production possibilities - cultural methods - biobased economy - controlled atmospheres - management - cropping systems
Categories Horticulture / Cultivation, Cultural Methods / Algae
Abstract de productie van algen biedt perspectief voor Nederlandse tuinbouwondernemers. Uit algen kunnen hoogwaardige producten worden gemaakt zoals voer voor vissen en mosselen, of stoffen als voedingssupplementen, eiwitten, vetzuren, pigmenten en antioxidanten. Algen kunnen worden geteeld in combinatie met traditionele tuinbouwgewassen, maar kunnen wellicht ook een alternatief gewas zijn voor telers. De overeenkomsten van algen teeltsystemen met teeltsystemen voor tuinbouwgewassen zijn vanuit een ontwerpoogpunt groot: algen hebben licht, water en nutriënten, CO2 en een optimaal klimaat nodig om te kunnen groeien met een goede kwaliteit. Tuinbouwondernemers hebben veel ervaring om de teeltcondities van hun huidige gewassen optimaal te sturen, ze hebben ervaring met klimaatregeling, CO2 dosering, water- en nutriëntenvoorziening en waterbehandelingssystemen. Het ligt voor de hand om deze ervaring te benutten voor de teelt van algen. Ze weten op een duurzame manier gewassen te telen. Hun bedrijf beschikt bovendien over de infrastructuur voor energievoorziening, waterbehandeling en CO2 voorziening. Er zijn synergie-effecten tussen gewas- en algenproductie op een tuinbouwbedrijf. In dit project wordt met behulp van modelberekeningen, metingen in algensystemen en op tuinbouwbedrijven en het opzetten van een nieuwe proeffaciliteit voor algen in de tuinbouw strategisch inzicht verkregen naar een geschikt teeltsysteem voor de teelt van hoogwaardige algen in combinatie met tuinbouwproductie in de toekomst.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.