Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437711
Title Risico op ondergrondverdichting in het landelijk gebied kaart
Author(s) Akker, J.J.H. van den; Vries, F. de; Vermeulen, G.D.; Hack-ten Broeke, M.J.D.; Schouten, T.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2409) - 81
Department(s) Alterra - Soil physics and land use
Alterra - Soil geography
Agro Field Technology Innovations
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) bodemverdichting - bodemkwaliteit - bodemstructuur - bodemwater - bodemsterkte - landgebruik - modellen - soil compaction - soil quality - soil structure - soil water - soil strength - land use - models
Categories Soil Physics
Abstract In Nederland en op Europees niveau wordt ondergrondverdichting als een serieuze bodembedreiging gezien. Gebruik makend van het Bodemkundig Informatiesysteem BIS en het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) is met het bodem-verdichtingsmodel SOCOMO bepaald of de gebruikelijke wiellasten bij dat landgebruik de sterkte van de ondergrond in natte of vochtige omstandigheden overschrijden. Vervolgens is aan de hand van de bodemeigenschappen en de grondwatertrappen bepaald of de ondergrond extra gevoelig is voor verdichting of dat natuurlijk herstel door bijvoorbeeld droogtekrimp mogelijk is. Sterkte, landgebruik en bodemeigenschappen bepalen zo samen het risico op ondergrondverdichting. Dit heeft geresulteerd in kaarten waarop het risico op ondergrondverdichting is aangegeven. De meeste gronden in Nederland blijken een matig tot zeer groot risico op ondergrondverdichting te hebben.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.