Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437819
Title Zoomplanten en zoomgemeenschappen in de duinen 2. Voedselrijke zomen en Cipreswolfsmelk-zomen
Author(s) Weeda, E.J.
Source Holland's Duinen 59 (2012). - ISSN 1389-7373 - p. 6 - 26.
Department(s) Vegetation, Forest and Landscape Ecology
Publication type Non-refereed article in scientific journal
Publication year 2012
Keyword(s) vegetation - duneland plants - duneland - zuid-holland
Categories Plant Ecology
About Ruim tien jaar geleden verscheen in Holland's Duinen een uitgebreide bespreking van een soortenrijk type zoomvegetatie in de kalkrijke duinen, de Associatie van Parelzaad en Salomonszegel (Polygonato Lithospermetum) (Weeda 2001). De uitvoerigheid van de beschrijving werd gerechtvaardigd door de geringe aandacht die dit vegetatietype tot dusver had gekregen. Verder verdienden geografische aspecten aandacht: de meest kenmerkende soorten komen in de kustduinen min of meer geïsoleerd voor van hun aaneengesloten verspreidingsgebied, waarvan het zwaartepunt ver ten oosten of zuidoosten van Nederland ligt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.