Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437841
Title Een groen spoor door Amersfoort : multifunctioneel landgebruik geeft meerwaarde voor alle partijen
Author(s) Hoofwijk, H.; Stobbelaar, D.J.; Gestel, D. van
Source Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR Wetenschapswinkel 294) - 128
Department(s) Bos- en Natuurbeheer (VHL)
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) stedelijke planning - stedelijke samenleving - groene zones - natuurontwikkeling - meervoudig landgebruik - governance - utrecht - urban planning - urban society - green belts - nature development - multiple land use - governance - utrecht
Categories Urban Plans
Abstract Vereniging Duurzaam Soesterkwartier heeft de afgelopen paar jaar onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid van het concept "Groene Spoor". De spoorzone van Amersfoort biedt namelijk een unieke mogelijkheid voor een groene recreatieve verbinding tussen binnenstad en buitengebied, voor meer groen en natuur in de stad, meer ruimte voor natuurspelen, ontmoeting, sport en bewegen. Juist hier liggen kansen doordat het gebied nog volop in ontwikkeling is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.