Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437904
Title Deltaplan Erwinia. Deel C - Pootaardappelen. Eindrapport van het onderzoek 2009 - 2012
Author(s) Boomsma, D.; Velvis, H.; Kristelijn, K.; Tent Becking, T. van; Kastelein, P.; Zouwen, P.S. van der; Krijger, M.C.; Förch, M.G.; Wolf, J.M. van der; Czajkowski, R.L.; Jafra, S.; Bovenkamp, G. van den; Haan, E. de; Nunes Leite, L.
Source Den Haag, Zoetermeer : Nederlands Aardappel Organisatie (NAO), Productschap Akkerbouw (PA) - 104
Department(s) PRI BIOINT Ecological Interactions
Bioint Moleculair Phytopathology
Biointeractions and Plant Health
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) erwinia - pectobacterium - dickeya - plantenziekteverwekkende bacteriën - plantenziekten - plantenziektebestrijding - aardappelen - akkerbouw - landbouwkundig onderzoek - besmetting - ziektepreventie - gewasbescherming - erwinia - pectobacterium - dickeya - plant pathogenic bacteria - plant diseases - plant disease control - potatoes - arable farming - agricultural research - contamination - disease prevention - plant protection
Categories Plant and Crop Protection (General) / Potatoes
Abstract Het Deltaplan Erwinia (Deel C – Pootaardappelen) is een vervolg op het project 'Bacterievrije pootgoedteelt - een uitdaging!'. Het doel was om meer inzicht te krijgen in de Erwinia-problemen in de pootgoedteelt en uiteindelijk te komen tot een reductie van de economische schade met 50%. Uit het onderzoek (2009-2012) blijkt dat er bij vrijwel elk onderdeel van de teeltcyclus van pootaardappelen risicovolle handelingen vallen aan te wijzen die tot verergering van het probleem leiden. Na vier jaar onderzoek is de conclusie dat er, om de ten doel gestelde reductie van 50% reductie te realiseren, een samenhangend pakket aan maatregelen nodig is. Daarvoor wordt een aantal aanbevelingen gedaan
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.