Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437927
Title Alternatief middel tegen echte meeldauw (m.m.v. Jantine Hofland-Zijlstra en Rozemarijn de Vries)
Author(s) Arkesteijn, M.; Hofland-Zijlstra, J.D.; Vries, R.S.M. de
Source Onder Glas 10 (2013)3. - p. 48 - 49.
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) glastuinbouw - snijbloemen - rozen - meeldauw - plantenziekten - schimmelziekten - gewasbescherming - toelating van bestrijdingsmiddelen - alternatieve methoden - greenhouse horticulture - cut flowers - roses - mildews - plant diseases - fungal diseases - plant protection - authorisation of pesticides - alternative methods
Categories Cut Flowers / Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract Bestrijding van echte meeldauw in roos is een lastig probleem. De druk op de middelen neemt toe vanwege resistentieontwikkeling, gewasschade en emissie. De grote hoeveelheid water, die nodig is om voor voldoende indringing in het gewas te zorgen, kost productie. Pijpzwavel heeft een remmende werking op biologische bestrijders. In de groep van oxidatieve middelen biedt een experimenteel middel een mogelijke aanvulling, mits het product een toelating krijgt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.