Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438071
Title Enige toepassingservaringen met de methode van meerdimensionaal ontvouwen in het openluchtrecreatie - onderzoek
Author(s) Klinkers, P.M.A.
Source Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1859) - 23
Department(s) Institute for land and water management research
Publication type Research report
Publication year 1988
Keyword(s) schatting - recreatieonderzoek - methodologie - multivariate analyse - openluchtrecreatie - recreatie - onderzoek - statistische analyse - testen - estimation - leisure research - methodology - multivariate analysis - outdoor recreation - recreation - research - statistical analysis - testing
Categories Leisure and Recreation
Abstract Meerdimensionaal ontvouwen is een analyse techniek uit de psychometrie. Zij is bedoeld voor de verwerking en analyse van onderzoeksgegevens, b.v. bij het ontdekken van structuur in gegevens zonder een vooraf vastgelegd categorieensysteem. Aan de hand van een voorbeeld wordt aangetoond dat de analyse techniek ook goed geschikt is voor recreatieonderzoek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.