Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438130
Title Grenzen aan CO2 voor Gerbera: Teelt in het najaar van 2012
Author(s) Gelder, A. de; Warmenhoven, M.G.; Dings, E.; Grootscholten, M.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1230) - 30
Department(s) WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) glastuinbouw - teelt onder bescherming - cultuurmethoden - gerbera - cultivars - gewasproductie - bloemen - gewassen, groeifasen - ontwikkeling - kooldioxide - dosering - effecten - ventilatie - greenhouse horticulture - protected cultivation - cultural methods - gerbera - cultivars - crop production - flowers - crop growth stage - development - carbon dioxide - dosage - effects - ventilation
Categories Cut Flowers / Cultivation, Cultural Methods
Abstract Bij Wageningen UR Glastuinbouw en het Improvement Centre is een Gerberateelt met de cultivars Suri, Kimsey en Rich uitgevoerd in de periode juli tot en met december 2012. De centrale vraag in het onderzoek is of telen van Gerbera bij een concentratie van maximaal 550 ppm en een maximale dosering van 75 kg/(ha.uur) vergeleken met een concentratie van maximaal 800 ppm en een maximum capaciteit van 150 kg/(ha.uur) gevolgen heeft voor de productie in stuks, het bloemgewicht en de bloemdiameter.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.