Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438209
Title Maatschappelijke baten van agrarisch natuurbeheer, van agrarische ecosysteemdiensten naar collectieven van boeren en burgers
Author(s) Schrijver, R.A.M.; Westerink - Petersen, J.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR
Department(s) Regional Development and Spatial Use
Nature and society
Publication type Brochure
Publication year 2012
Keyword(s) agrarisch natuurbeheer - ecosysteemdiensten - boeren - burgers - particuliere organisaties - wateropslag - biomassa - voedselvoorziening - maatschappelijk verantwoord ondernemen - opbrengsten - economische analyse - agri-environment schemes - ecosystem services - farmers - citizens - private organizations - water storage - biomass - food supply - corporate social responsibility - yields - economic analysis
Categories Nature Management (General)
Abstract Deze brochure vat samen welke baten de maatschappij krijgt vanuit agrarisch natuurbeheer en welke mechanismen het niveau van de geleverde baten bepalen. Dat zullen we vooral doen aan de hand van het concept ecosysteemdiensten. Een belangrijke vraag voor agrarische natuurverenigingen is hoe en in hoeverre zij verschillende maatschappelijke diensten via een markt kunnen verhandelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.