Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438214
Title Houdbaarheid verlengende verpakkingen: Eindrapportage Beleidsondersteunend onderzoek: gesneden ijsbergsla en champignons
Author(s) Paillart, M.J.M.; Harkema, H.; Otma, E.C.; Super, T.
Source Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1375) - ISBN 9789461734884 - 31
Department(s) FBR Fresh Supply Chains
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) voedselverpakking - verse producten - groenten - voedselkwaliteit - houdbaarheid (kwaliteit) - kwaliteitsnormen - food packaging - fresh products - vegetables - food quality - keeping quality - quality standards
Categories Food Quality and Safety / Vegetables
Abstract Nagegaan is in hoeverre de initiële kwaliteit van gesneden ijsbergsla en hele - en gesneden witte champignons invloed hebben op de kwaliteit in het winkelschap. Dit is voor beide producten bepaald in twee verpakkingen: een gangbare verpakking en een verpakking die op één of meer kwaliteitskenmerken een beter product oplevert. Bij ijsbergsla is tevens nagegaan wat het effect is van een week extra bewaren van de kroppen vóór het snijden en verpakken op de kwaliteit. Bij gesneden ijsbergsla is een juiste zuurstofconcentratie in de verpakking van groot belang. Te veel zuurstof betekent kwaliteitsverlies door roze verkleuring en bij te weinig zuurstof kan er ongewenste anaerobe ademhaling optreden. In de huidige standaardverpakking treedt geen roze verkleuring op. Na verloop van tijd treedt er fermentatie op, waarbij een afwijkende geur wordt waargenomen. Wanneer men zorgt voor meer ‘residuele’ zuurstof in de verpakking treedt roze verkleuring op, maar wordt de fermentatie vertraagd. Bij ijsbergsla blijkt er een raseffect te zijn: één van de drie rassen kan een langer schapleven doorstaan dan de andere twee. Eén week extra bewaring van de kroppen vóór het snijden en verpakken gaat ten koste van de kwaliteit. Ook bij champignons heeft zuurstof verlaging positieve - en negatieve gevolgen voor de kwaliteit. Het gevaar van te laag zuurstof is de mogelijke ontwikkeling van de schadelijke bacterie Clostridium botulinum. Daarom wordt bij de ontwikkeling van MA verpakkingen gewaakt voor te weinig zuurstof in de verpakking, hoe aantrekkelijk dit ook kan zijn voor de uiterlijke kwaliteit van witte champignons. Het onderzoek heeft een MA verpakking opgeleverd met varianten met zeer weinig zuurstof, mooie champignons en vrij weinig condensvorming. Om bovengenoemde reden is er voor de vergelijking van partijen champignons gekozen voor een variant met minder laag zuurstof en (helaas) meer condensvorming. Deze variant scoorde positief t.o.v. de gangbare verpakking wat betreft de ontwikkelingssnelheid van de champignons en het gewichtsverlies en negatief op de witheid van hoed en snijvlak. Acht batches hele champignons van verschillende telers en/of vluchten en/of oogstdagen blijken verschillen in ademhalingsactiviteit te vertonen. Er zijn verschillen in initiële kwaliteit waargenomen, maar voor 4 kwaliteitskenmerken blijken relaties tussen initiële waarden en waarden tijdens de opslag niet meer dan lichte tendensen te zijn. Twee batches gesneden champignons zijn verpakt in dezelfde verpakkingen als de hele champignons. Opgemerkt moet worden dat de standaardverpakking voor hele champignons in de praktijk niet gebruikt wordt voor gesneden champignons. Eén van de twee batches gesneden champignons in de ‘standaard’ verpakking was slechter van kwaliteit dan de andere combinaties van batch en verpakking. Gesneden champignons vertonen op de lange duur een hogere ademhalingsactiviteit dan hele champignons.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.