Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438328
Title Stekken onder LED-verlichting 2
Author(s) Dalfsen, P. van; Slingerland, L.
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Ongeving BBF - 29
Department(s) Nursery Stock
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) houtachtige planten - vegetatieve vermeerdering - stekken - led lampen - belichting - proeven op proefstations - beworteling - gewaskwaliteit - woody plants - vegetative propagation - cuttings - led lamps - illumination - station tests - rooting - crop quality
Categories Ornamental Woody Plants / Plant Propagation
Abstract De toepassing van LED-licht staat de laatste jaren volop in de belangstelling in de tuinbouw. Deze manier van belichten kent namelijk enkele grote voordelen, zoals een specifiek lichtspectrum en energiezuinige belichting. In 2010-2011 is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van het stekken van boomkwekerijgewassen in een geconditioneerde klimaatruimte met LED-belichting in een meerlagensysteem. Op deze wijze is het proces is beter te sturen omdat alle factoren (licht, temperatuur, vocht) naar behoefte geregeld kunnen worden. Ook kan efficiënt CO2 worden toegediend. Dit alles kan leiden tot een betere en snellere beworteling. In dit rapport wordt het vervolgonderzoek beschreven naar dit nieuwe steksysteem. Het doel van het project was om inzicht te krijgen in het effect van de lichtkleur op de bewortelingssnelheid van enkele belangrijke boomkwekerijgewassen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.