Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438329
Title Warmwaterbehandeling lelie: effect van verlaagde voor- en natemperatuur bij Oriëntals en verhoogde kooktemperatuur bij Longiflorum-, LA- en OT- hybriden
Author(s) Slootweg, G.; Aanholt, J.T.M. van
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 23
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) bloembollen - lelies - heetwaterbehandeling - temperatuur - effecten - warmtebehandeling - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - lilies - hot water treatment - temperature - effects - heat treatment - agricultural research
Categories Bulb and Tuber Flowers / Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract In de teelt van Oriëntals komen veel partij- overdraagbare ziekten en plagen voor, zoals het wortellesie - aaltje, bladaaltjes en bollenmijten, maar ook bacteriën en schimmels. In eerder onderzoek van PPO is duidelijk geworden dat Oriëntals heel goed een warm waterbehandeling bij 41°C in alleen water kunnen verdragen mits deze wordt toegepast in combinatie met 2 dagen voor - en nawarmte bij 20°C. Het is niet bekend hoe lelies uit de groep van de Longiflorum, LA - en OT - hybriden reageren op een warmwaterbehandelin g bij 41°C in combinatie met voor - en nawarmte. Omdat niet alle telers de mogelijkheid hebben voor - en nawarmte te geven bij 20°C is ook onderzocht of bewaring bij lagere ‘schuur’ temperaturen voor en na de warmwaterbehandeling een w armwaterbehandeling bij 41 °C zonder schade mogelijk maakt .
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.