Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438456
Title De marktpotentie van streekproducten in Nederland : uitkomsten van een consumentenonderzoek en SWOT analyse
Author(s) Vijn, M.P.; Schoutsen, M.A.; Haaster-de Winter, M.A. van
Source Lelystad : PPO AGV (PPO 539) - 22
Department(s) OT Team Economie en Nematoden
LEI Consumer & behaviour
LEI Consument and Behaviour
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) streekgebonden producten - consumentenonderzoeken - consumentengedrag - marktverkenningen - multifunctionele landbouw - regional specialty products - consumer surveys - consumer behaviour - market surveys - multifunctional agriculture
Categories Consumer Studies (General) / Food Products (General)
Abstract Het is onduidelijk hoe groot de marktpotentie is van streekproducten en wat er zou moeten gebeuren om die potentie te benutten. In 2009 is in het project 'Verbreding gevraagd', uitgevoerd door Ecorys, de potentiële marktvraag van de multifunctionele landbouw in kaart gebracht. De potentiële omzet voor streekproducten/korte ketens was volgens het onderzoek tussen de € 1.171 – 4.157 miljoen. In 2009 is door Motivaction ook een onderzoek uitgevoerd naar het marktpotentieel van streekproducten. In dit onderzoek worden geen potentiële omzetcijfers genoemd, maar wel een aantal doelgroepen benoemd die interessant zijn voor de verkoop van streekproducten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.