Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438602
Title Effect van ULO en DCS bewaarcondities en Smartfresh TM op de vruchtkwaliteit van Elstar in de keten en in een ketensimulatie
Author(s) Schoorl, F.W.
Source Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 17
Department(s) Fruit
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) appels - voedselkwaliteit - gasbewaring - voedselketens - systemen na de oogst - simulatie - technieken - monitoring - vergelijkend onderzoek - apples - food quality - controlled atmosphere storage - food chains - postharvest systems - simulation - techniques - monitoring - comparative research
Categories Postharvest Treatment
Abstract Elstar altijd Raak is een initiatief om de kwaliteit van Elstar aan het eind van de keten te verbeteren en daarmee teleurstellingen bij de consument zoveel mogelijk te voorkomen. Een consistent hogere produkt kwaliteit is nodig om de positie van Elstar te borgen. In de hier beschreven test is gekeken naar de kwaliteitsontwikkeling van verschillende monsters die een praktijkketen hebben doorlopen en monsters die in een gesimuleerde keten hebben gestaan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.