Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438611
Title Voorkomen van DDT in de bodem in Oss en opname door moestuingewassen : risico analyse van DDT in de bodem en berekening van humane blootstelling
Author(s) Römkens, P.F.A.M.; Lijzen, J.P.A.
Source Wageningen [etc.] : Alterra [etc.] (Alterra-rapport 2395) - 64
Department(s) Sustainable Soil Use
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) bodemchemie - bodemverontreiniging - groenten - ecotoxicologie - volksgezondheid - noord-brabant - soil chemistry - soil pollution - vegetables - ecotoxicology - public health - noord-brabant
Categories Environmental Toxicology, Ecotoxicology
Abstract Bij het in kaart brengen van humane spoedlocaties wil de gemeente Oss inzicht krijgen in de bodemkwaliteit in tuinen waar groentes worden verbouwd en de opname van DDT door gewassen. Omdat dat mogelijk tot risico's leidt. Het is namelijk onbekend òf de sterk verhoogde gehalten in Oss ook daadwerkelijk in moestuinen voorkomen en of de gewasopname van DDT in Oss overeenkomt met de generieke modelberekeningen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.