Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438624
Title Sulfaatbronnen in het Hollandse veenlandschap
Author(s) Vermaat, J.E.; Harmsen, J.; Hellman, F.A.; Geest, H. van der; Klein, J.J.M. de; Konsten, S.; Smolders, A.J.P.; Verhoeven, J.T.A.; Mes, R.G.; Ouboter, M.
Source Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 30 (2013)1. - ISSN 0169-6300 - p. 5 - 13.
Department(s) Climate Resilience
Aquatic Ecology and Water Quality Management
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2013
Keyword(s) veengronden - waterkwaliteit - oppervlaktewater - sulfaat - wateraanvoer - bodemwater - veenweiden - groene hart - utrecht - zuid-holland - peat soils - water quality - surface water - sulfate - water advance - soil water - peat grasslands - groene hart - utrecht - zuid-holland
Categories Water Quality / Soil Chemistry
Abstract De sulfaatbalansen van perceel, sloot en polder zijn nauw met elkaar verweven. Er bestaat onduidelijkheid over de effecten van sulfaat op de waterkwaliteit en over het relatieve belang van verschillende bronnen van sulfaat in het Hollands-Utrechtse veenlandschap. Deze studie laat zien dat oxidatie van het gebiedseigen veen meestal de belangrijkste bron is en dat de veenpolders netto exporteurs zijn van sulfaat. Over het algemeen zijn de sulfaatconcentraties in het oppervlaktewater van het laagveengebied vrij hoog. Dit heeft een verarmende invloed op de watervegetatie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.