Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438669
Title Herstel van jeneverbesstruwelen : resultaten OBN-onderzoek 2007-2011
Author(s) Hommel, P.W.F.M.; Haveman, R.; Huiskes, H.P.J.; Waal, R.W. de
Source Driebergen [etc.] : Bosschap [etc.] (Rapport / DKI nr. 2013/OBN157-DZ) - 84
Department(s) Vegetation, Forest and Landscape Ecology
Plant Ecology and Nature Conservation
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) vegetatietypen - ecotypen - landschapsanalyse - heidegebieden - zandgronden - bodem-plant relaties - vegetation types - ecotypes - landscape analysis - heathlands - sandy soils - soil plant relationships
Categories Plant Ecology
Abstract Jeneverbesstruwelen vormen een karakteristiek onderdeel van de heide- en stuifzandlandschappen van onze pleistocene zandgronden. Binnen de open struwelen van jeneverbes waren tot voor kort botanisch zeer waardevolle mosvegetaties aanwezig. De toekomst van de jeneverbesstruwelen en hun karakteristieke ondergroei is echter onzeker geworden. Dit heeft enerzijds te maken met de jeneverbesstruiken die verouderen en waar sedert ongeveer zestig jaar nauwelijks nog verjonging optreedt, en anderzijds met de ondergroei die is veranderd en verarmd door voortgaande successie en strooiselophoping.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.