Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438765
Title Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek: Jaarverslag 2012
Author(s) Beek, F.A. van
Source IJmuiden : Centrum voor Visserijonderzoek (CVO rapport / Centrum voor Visserijonderzoek 13.002) - 102
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) visserij - visserijbeleid - aquacultuur - onderzoek - onderzoeksprojecten - onderzoeksbeleid - nederland - fisheries - fishery policy - aquaculture - research - research projects - research policy - netherlands
Categories Aquaculture and Fisheries (General)
Abstract Dit rapport informeert het Ministerie van Economisch Zaken (EZ) over de voortgang van het onderzoek dat in 2012 is uitgevoerd in het programma WOT-05 Visserijonderzoek van DLO. In dit programma worden wettelijke onderzoekstaken uitgevoerd die betrekking hebben op het beheer van de visserij op zee, in Nederlandse kust- en binnenwateren en in de aquacultuur. De inhoud van dit programma is in 2010 vastgesteld in een Uitvoeringsovereenkomst tussen het toenmalige ministerie van EL&I en de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) van Wageningen UR voor de periode 2011-2015. Bij deze uitvoeringsovereenkomst zijn voor deze periode werkafspraken gemaakt welke de basis vormen voor de jaarlijkse werkplannen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.