Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438800
Title Vollegrondsgroente: beheersing van trips :Dossier Biokennis
Author(s) Broek, R.C.F.M. van den; Hamont, J. van
Source Biokennis
Department(s) Team Bedrijfssystemenonderzoek
Publication type Web page aimed at a professional audience
Publication year 2013
Keyword(s) thrips - biologische landbouw - biologische bestrijding - vollegrondsgroenten - bevordering van natuurlijke vijanden - insectenplagen - thrips - organic farming - biological control - field vegetables - encouragement - insect pests
Categories Biological Control of Pests
Abstract Tripsschade komt in veel gewassen voor. In de biologische teelt zijn maar weinig middelen tegen trips opgewassen. Schade is op verschillende manieren in de hand te houden, al blijkt het in de praktijk nauwelijks mogelijk om een gewas volledig te vrijwaren. Dit dossier geeft informatie over de leefwijze van trips en de mogelijke maatregelen om schade te beperken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.