Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438860
Title Virtuele roos: experimenteel en modelmatig onderzoek naar gewasopbouw roos
Author(s) Marcelis, L.F.M.; Heuvelink, E.; Wubs-Timmermans, A.M.; Buck-Sorlin, G.H.; Heijden, G.W.A.M. van der; Eveleens, B.A.; Vos, J.
Source Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1234) - 66
Department(s) Horticultural Supply Chains
WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
Biometris
Centre for Crop Systems Analysis
PE&RC
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) bloementeelt - rozen - rassen (planten) - cultuurmethoden - plantenontwikkeling - gewaskwaliteit - groeimodellen - methodologie - floriculture - roses - varieties - cultural methods - plant development - crop quality - growth models - methodology
Categories Rosales / Cultivation, Cultural Methods
Abstract De gewasopbouw of gewasstructuur is een belangrijke bepalende factor voor productie en kwaliteit bij roos. Met name het uitlopen van een okselknop en en de daarop volgende uitgroei tot bloemscheut hangen nauw samen met de gewasstructuur. De ideale gewasopbouw is niet gelijk voor alle rassen, terwijl nieuwe rassen elkaar in snel tempo opvolgen. Ook de ontwikkelingen op het gebied van robotisering en mobiele teeltsystemen gaan nieuwe eisen stellen aan de gewasopbouw. De gewasopbouw zal zodanig moeten zijn dat het enerzijds voldoet aan de eisen van de techniek en dat anderzijds een optimale productie en kwaliteit geleverd worden. Dit vraagt om keuzen te maken in teeltstrategieën. Gewasopbouw is een complex proces dat niet los gezien kan worden van plantverband, raseigenschappen, snoeistrategie en klimaat. Om hier meer grip op te kunnen krijgen is een aantal proeven uitgevoerd naar verschillen in plantopbouw. Tevens is een gewasgroeimodel ontwikkeld dat de gewasontwikkeling en gewasopbouw (in 3 dimensies) kan berekenen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.