Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439131
Title Kennisontwikkeling en kenniscirculatie in de groene sector in Nederland: blik meer naar buiten
Author(s) Vilsteren, G.E.T.; Idema, E.D.
Source [S.l.] : Groene Kennis Coöperatie - 15
Department(s) PRI Communicatie
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) agrarisch onderwijs - landbouwsector - landbouwindustrie - economische sectoren - kennis - kennisoverdracht - innovaties - publiek-private samenwerking - levenslang leren - Nederland - agricultural education - agricultural sector - agribusiness - economic sectors - knowledge - knowledge transfer - innovations - public-private cooperation - lifelong learning - Netherlands
Categories Knowledge Exchange / Agricultural Education
Abstract De groene sector is een economisch sterke sector met een internationale focus, waarin ca. 500.000 mensen werkzaam zijn. In deze sector werken ondernemers, onderzoekers, overheid en onderwijs voortdurend aan verbeteringen en innovaties om een maatschappelijk geaccepteerde bedrijfsvoering mogelijk te maken. Hiervoor is kennis nodig. Dit essay schetst een beeld hoe die kennis in de groene sector wordt ontwikkeld en op de juiste plaatsen terecht komt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.