Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439148
Title Samen ondernemen : handboek samenwerking in de (multifunctionele) landbouw
Author(s) Dekking, A.J.G.; Reeuwijk, P. van; Roest, A.E.; Stokkers, R.
Source Wageningen : Wageningen UR - 31
Department(s) OT Team Economie en Nematoden
LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) multifunctionele landbouw - ondernemerschap - professionaliteit - samenwerking - agrarische bedrijfsvoering - multifunctional agriculture - entrepreneurship - professionalism - cooperation - farm management
Categories Farm Management
Abstract In de agrarische sector, met inbegrip van de multifunctionele landbouw, is behoefte aan schaalvergroting, verbreding en professionalisering om beter in te kunnen spelen op de markt. Samenwerking tussen agrarische en MKB-bedrijven op het platteland in enigerlei vorm is een kansrijke strategie. Zowel in de reguliere als multifunctionele landbouw komt samenwerking echter nog weinig van de grond. Dit werkboek is geschreven op initiatief van Junior Waardewerken. Junior Waardewerken is een innovatienetwerk van zestien jonge multifunctionele ondernemers. Vaak van de tweede generatie: ze nemen het bedrijf over van ouders die in het verleden een multifunctionele tak hebben opgezet. De ouders waren pioniers, de jonge ondernemers willen het bedrijf verder optimaliseren en professionaliseren. In dit handboek is een stappenplan beschreven, dat jij als agrarisch ondernemer kunt doorlopen voor een goede oriëntatie op samenwerking. Niet iedereen zal elke stap even uitvoerig willen behandelen. Samenwerking bestaat immers in diverse gradaties: van een informele kennisuitwisseling eens per jaar tot een fusie van bedrijven als de meest extreme vorm van samenwerking. Hoe dan ook, het is zinnig om van elke stap kennis te nemen voor aan de volgende stap te beginnen of een samenwerkingsverband aan te gaan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.